VELKOMMEN TIL TONSENHAGEN BARNEHAGE

- DET BESTE STED Å VÆRE

Tonsenhagen barnehage - DET BESTE STED Å VÆRE

Satningsområdene for barnehageåret 2018/2019 er:
"LEK", "Natur, miljø og teknologi" og "Antall, rom og form"

Tonsenhagen barnehage as er en privat foreldre- og ansatteiet barnehage.
Barnehagen er åpen fra kl 0700 - 1700, men barna kan være i barnehagen i "bare" 9,5 timer. Månedlig oppholdsbetaling som i kommunale barnehager (m/søskenmoderasjon, inntektsgradert betaling og gratis kjernetid) + kr 300,- i matpenger. Vi har varmmat 3-4 dager pr uke.

Vi har to avdelinger med tilsammen 32 barn, 10 barn 1-2 år og 22 over 3 år, og 9 ansatte på 8 årsverk.
Barnehagen vår var 51 år gammel 8.sept.2018, og har lyse  lokaler. Barnehagen har stor naturtomt på ca. 2600kvm. Vi har lekeapparater, tog og båt, bålplass, bakker for aking på vinteren og steder man kan finne småkryp. Noen ganger ser vi ekorn eller rådyr og vi hører hakkespetten. Barnehagen ligger nær skogen som vi bruker ofte.