Våre avdelinger

Tonsenhagen barnehage har 2 avdelinger, Bamsehiet for de små og Tussebo for de store.

Bamsehiet har ti barn i alderen 1-2 år og fire 3-åringer.

De har fast turdag på mandager, og ofte går turen til Årvoll gård for å se på dyrene eller opp i skogen ved Salamanderdammen.

På tirsdagene har 3-åringene Klubbdag sammen med 3- og 4åringene på Tussebo.

 

Tussebo har 18 barn i alderen 3-6 år.

De har fast turdag på mandager. Ofte går turen opp i skogen, (Danseplassen og Isdammen er favoritter), og i bålsesongen er det ofte grilling. Andre ganger tur til Teknisk museum,til ulike steder i Oslo som Holmenkollen, Frognerparken m.m. Vinterstid er det mye aking i Badedammen og Årvollia.

Tirsdager har vi aldersdelte grupper og da er gruppene ute annenhver tirsdag.

Vinterstid tilbys det skiskole for 4- og 5åringene via Skiforeningen.