Barn og sykdom

Informasjon til foreldre som har barn i barnehage Hensikten med denne brosjyren er å gi informasjon som gjør det lettere for deg som foreldre å vite om barnet er friskt nok til å gå i barnehagen.

Det er viktig å gå ut i fra barnets behov. Et sykt og slapt barn trenger ofte et fang å sitte på. På avdelingen med 14-18 barn kan det ofte være masete og mange barn som ønsker personalets oppmerksomhet. Barnet ditt skal kunne være med i de vanlige aktivitetene i løpet av barnehagedagen – både inne og ute.

Vanligvis sier man at det er barnets allmenntilstand som avgjør om barnet skal være hjemme eller i barnehagen, dvs hvordan barnet sover, spiser og klarer å være med i leken. Det er viktig å huske på at i barnehagen er aktivitetsnivået høyere og det er flere personer å forholde seg til enn hjemme.

Det er også greit å kunne rådføre seg med personalet når du føler deg usikker.

Hvis du er i tvil om barnets diagnose eller behandling, kan du ta kontakt med fastlegen eller helsesøster for råd og hjelp til å bedømme dette.

Noen anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om vanlige sykdommer

Feber
Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Som feber regnes 37,5 C om morgenen eller 38 C om kvelden.

Et barn med feber bør ha lite klær på, oppholde seg i et rom som ikke er for varmt og drikke mye.

Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. Barnet bør  ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen, spesielt etter flere dagers fravær.

Forkjølelse
Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomer.

Et barn som er forkjølet, men uten feber og god allmenntilstand kan være i barnehagen.

Influensaliknende symptomer
Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, vondt i kroppen og lett snue.

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når feber er borte og allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

Hoste
Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Hoste kan for mange forverres ved fysisk aktivitet. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet sjekkes av lege med tanke på eventuell annen årsak.

Et barn med hoste, men uten feber og med god allmenntilstand kan være i barnehagen.

Kikhoste
Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barnet bør holdes hjemme i denne perioden

Vondt i halsen/Streptokokkinfeksjon
Når man har vondt i halsen kan det skyldes en infeksjon i svelget. Små barn kan ikke alltid fortelle at de har vondt i halsen. Tegn på halsinfeksjon kan være at barnet ikke vil drikke, spise eller har feber. Dersom barnet har vondt i halsen og i tillegg feber mer enn et par dager, kan det være tegn på en bakteriell infeksjon forårsaket av streptokokker. Lege bør da oppsøkes. Dersom det er en streptokokkinfeksjon bør personalet varsles siden det er smittsomt.

Etter 2 dager med antibiotikakur bør barnet være smittefritt. Og kan dersom det er feberfri og har god allmenntilstand komme i barnehagen.

Ørebetennelse
Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse.

Dersom allmenntilstanden er upåvirket, kan barnet vende tilbake til barnehagen selv om antibiotikabehandlingen nettopp er påbegynt.

Øyekatarr
Øyekatarr kommer vanligvis i forbindelse med forkjølelse. Behandling med antibiotika (øyedråper eller salve) kan være nødvendig.

Barn som har nedsatt allmenntilstand og/eller hvor det kommer mye pussdannelse fra øyene bør holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt. Dersom behandling

Omgangssyke
Barnet kan miste mye væske og det er derfor viktig å passe på at barnet drikker mye.

Barnet må være hjemme når det har oppkast. Når barnets allmenntilstand tilsier det, kan det komme tilbake til barnehagen , men ikke før 48 timer.Barnet skal da kunne innta fast føde og være opplagt.

Norovirusinfeksjon og Salmonella
Barnet må være hjemme i 2 døgn etter at barnet er symptomfri.

Diarè med eller uten brekningerBarn med akutte diarètilstander kan vende tilbake til barnehagen 1 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Ved diarètilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (f.eks ved utenlandsreiser)bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Vannkopper
En smittsom virusinfeksjon med små væskefylte blemmer. Blemmene kommer over tid; ferske blemmer opptrer samtidig med inntørkede. Barnet er smittebærer 1 uke før symptomene opptrer og så lenge det finnes væskefylte blemmer.

Barnet må holdes hjemme til det bare har inntørkede blemmer. Personalet bør informeres slik at andre foreldre kan få beskjed om at det “går” vannkopper.

Brennkopper
Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene (sårene) er under kontroll. Grunnlaget her er at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Hodelus
Lusa er 2-3mm stor og spres gjennom direkte kontakt. Hodelus er plagsomt, men ufarlig og ganske vanlig i perioder. Behandles med et spesielt middel eller sjampoo som er til salgs på apoteket uten resept. Etter behandling bør foresatte etterkontrollere en gang i uken i minst en måned. Man bør også sjekke hele familien. Sengetøy, klær som er i kontakt med håret,kammer og børster må vaskes i 60C eller legges i fryser i noen timer.

Barnet kan komme i barnehagen så snart det har begynt på lusekur. Personalet bør varsles slik at andre foreldre kan bli informert og sjekke sine barn med lusekam.

Skarlagensfeber
Skarlagensfeber forårsakes av streptokokkbakterier. Symptomene er vondt i halsen, “bringebærtunge”, finprikkede utslett og feber. Behandles med antibiotika.

Barnet kan komme tilbake når allmenntilstanden tillater det, men barnet bør være hjemme i 2 dager etter at antibiotikiabehandlingen er påbegynt.

Småmark
Marken er liten, hvit og ca 1 cm lang og ligner en bomullstråd. Det vanligste symptomet er nattekløe rundt endetarmsåpningen. Behandles med ormemiddel som fås uten resept på apoteket.

Barnet kan gå i barnehagen etter igangsatt behandling.

Skabb
Skabbmidden graver seg ned i huden og gir etter noen uker intens kløe og utslett. Diagnosen er vanskelig, og den bør helst være stilt gjennom påvisning av skabbmidd. Skabb forekommer relativt sjelden.

Barnet skal være hjemme inntil behandlingen er igangsatt.